CTBG-Doetinchem
Kruisbergseweg 25
7009 BL Doetinchem

Telefoon : 06 - 51 81 9810
www.ctbg-doetinchem.nl
info@ctbg-doetinchem.nl

© CTBG-Doetinchem
Informatie voor patiënten


Het Centrum voor tandheelkunde in bijzondere gevallen (CTBG) behandelt patiënten die bij de eigen tandarts niet afdoende geholpen kunnen worden. Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de eigen tandarts (of huisarts) een afspraak krijgen op het CTBG.

Redenen voor verwijzing kunnen zijn:
 • Extreme angst van volwassenen en of kinderen voor tandheelkundige behandelingen;
 • Serieuze problemen bij de behandeling van kinderen in de tandartspraktijk;
 • Een slechte algemene gezondheid of recent doorgemaakte ernstige ziekte;
 • Erg gevoelig kokhalsreflex waardoor een normale tandheelkundige behandeling niet gedaan kan worden;
 • Kaakgewrichtsproblemen die zich uiten in pijn en/of knappen/of kraken van het kaakgewricht, en/of mondopeningsbeperking;
 • Ernstige gebitsslijtage waardoor tanden of kiezen flink afgesleten en kleiner geworden zijn;
 • Tandheelkundige problematiek die zich speciaal bij ouderen kan voordoen;
 • Ernstige snurkproblematiek waardoor er ademstops kunnen voorkomen tijdens de slaap met alle gevolgen van dien voor zowel de snurker als ook voor de partner. Vaak kan dit verholpen worden met een zgn snurkbeugel;
 • Gecompliceerde wortelkanaalbehandelingen (zenuwbehandelingen);
 • Problematiek ontstaan door niet goed afgevormde tanden en/of kiezen, en/of aangeboren afwezigheid van meerder tanden en/of kiezen;
 • Gecompliceerde gebitsprothesebehandeling al dan niet in combinatie met implantaten (kunstwortels);
 • Het plaatsen van implantaten (kunstwortels) ter vervanging van één of meer tanden of kiezen.
Indien u in aanmerking denkt te komen voor een afspraak op ons Centrum vanwege één of meerdere complicaties zoals hierboven staan beschreven, kunt u contact opnemen met uw eigen tandarts of indien nodig uw huisarts voor een verwijsbrief.

Indien u al verwezen bent, neemt het Centrum telefonisch of schriftelijk contact met u op voor een afspraak voor een eerste consult. Let op: Het eerste consult is niet kosteloos, maar wordt wellicht wel vergoed door uw tandartsverzekering.


Links
• ( • www.slingeland.nl - Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
• ( • www.tandartsennet.nl - Ned. Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
• ( • www.doetand.nl - Tandartsen in de gemeente Doetinchem